Spare strøm? Velg riktig varmepumpe

EnerVent VarmepumpeVisste du at ved rett valg av varmepumpe så sparer du store strømutgifter?
Problemet er bare at det finnes mange dårlige systemer. Da kan det fort koste mer enn det smaker. Her finner du informasjon som setter deg i stand til å foreta riktig valg av varmepumpe.

Spare strøm? Velg riktig varmepumpe!

Viktige tips for deg som skal anskaffe varmepumpe

 1. Vannbåren varme
  Man har størst effekt av å knytte en varmepumpe til vannbåren varme. Det er viktig at varmepumpen er fleksibel i forhold til å varme opp vann til konvektorer og/eller gulvvarme. Undersøk om systemet effektivt varmer opp tappevannet slik at man unngår faren for legionella-bakterien.
 2. Se på virkningsgraden
  Hvor mange kilowatt får du igjen for hver kilowatt forbrukt strøm? Virkningsgraden bør ligge på 1:3,5. Da får du 3,5 kilowatt til prisen av én, og sparer nesten 75 øre pr. kilowatt når strømprisen nærmer seg en krone pr kwt.
 3. Se på helheten
  Vær oppmerksom på at isolasjon, ventilasjon, oppvarmingsbehov, energikilde og varmefordelingen i boligen bør sees i sammenheng.
 4. Økonomi
  Se på årlige driftskostnader sammenlignet med investeringskostnader. Mange varmepumper er avhengig av en varmekilde det er svært kostbart å lage (f.eks energibrønn). Det er også vanskelig å spå hva som vil være den mest økonomiske varmekilden i fremtiden. Det kan derfor være lurt å sammenligne virkningsgraden opp mot investeringen. Teknologien taler for at det vil være mest lønnsomt å hente energi fra uteluften. Fordelen er i tillegg at investeringen er lav.
 5. Strøm
  Norsk klima er ekstremt, og krever mye av en varmepumpe. Velg en varmepumpe som takler temperaturer på minus 15 grader, og som ikke er avhengig av ekstra mye strømforbruk for å virke om vinteren.
 6. Tilpasset bolig
  Undersøk hva slags type varmepumpe som passer for din bolig. Bor du i tettbygd strøk eller i en by har dette konsekvenser for hva slags varmepumpe du bør ha.
 7. Vedlikehold
  Løsninger som krever lite og enkelt vedlikehold er å foretrekke.
 8. Kunnskap er makt
  Skaff deg informasjon, og ikke gå for det første og billigste tilbudet. Det er sjeldent det beste. Undersøk om systemet er billig i drift og hva som kreves av vedlikehold.