Installasjon av varmepumper

Installasjon av varmepumper

Viktig å vite før du anskaffer varmepumpe
Varmepumpe er først og fremst en kilde for å spare penger på strøm. Problemet er at det finnes mange dårlige systemer. Det kan fort koste mer enn det smaker.3 ulike teknikker for varmepumper benyttes;

  • Luft / Vann – Henter energi fra uteluften og varmer opp vann.
  • Luft / Luft – Henter energi fra uteluften og varmer opp uteluften.
  • Vann / Vann – henter energi fra borrebrønner, jord eller vann og varmer opp vann.

Her finner du informasjon for hjelp til riktig valg av varmepumpe.

 Varmepumpe

Generelt om varmepumper
Man kan velge å bruke energien til å blåse inn varm luft (luft-luft varmepumpe) eller varme opp varmtvann til radiator, tappevann og vannbåren varme (luft-vann varmepumpe). Hva slags alternativ som er best for deg avhenger av om du skal bygge nytt og hvordan boligen er utformet.

Samtlige av våre varmepumper er tilpasset et norsk klima. Det innebærer at de fungerer optimalt ned til 16 minusgrader. Mange varmepumper er produsert for land lengre sør, og fungerer dårlig i minusgrader. Norge har et spesielt klima som krever mye av en varmepumpe. Vårt system er varmer vannet i tanken direkte uten ekstra strømforbruk.

Det er mye penger å spare på oppvarming. 80 prosent av fyringsutgiftene går til oppvarming og varmt vann. Med en av våre varmepumpe er det mulig å redusere strømregningen med opptil 50 prosent!
Dette betyr at investeringen er lønnsom innen få år. En varmepumpe gir en verdiøkning på boligen som overstiger utgiftene.

Mer om varmepumper og ulike systemer

Vannbåren varme
Man har størst effekt av å knytte en varmepumpe til vannbåren varme. Det er viktig at varmepumpen er fleksibel i forhold til å varme opp vann til konvektorer og/eller gulvvarme. Undersøk om systemet effektivt varmer opp tappevannet slik at man unngår faren for legionella-bakterien.

Se på virkningsgraden
Hvor mange kilowatt får du igjen for hver kilowatt forbrukt strøm? Virkningsgraden bør ligge på 1:3,5. Da får du 3,5 kilowatt til prisen av én, og sparer nesten 75 øre pr. kilowatt når strømprisen nærmer seg en krone pr kwt.

Se på helheten
Vær oppmerksom på at isolasjon, ventilasjon, oppvarmingsbehov, energikilde og varmefordelingen i boligen bør sees i sammenheng.

Økonomi
Se på årlige driftskostnader sammenlignet med investeringskostnader. Mange varmepumper er avhengig av en varmekilde det er svært kostbart å lage (f.eks energibrønn). Det er også vanskelig å spå hva som vil være den mest økonomiske varmekilden i fremtiden. Det kan derfor være lurt å sammenligne virkningsgraden opp mot investeringen. Teknologien taler for at det vil være mest lønnsomt å hente energi fra uteluften. Fordelen er i tillegg at investeringen er lav.

Strøm
Norsk klima er ekstremt, og krever mye av en varmepumpe. Velg en varmepumpe som takler temperaturer på 15 grader, og som ikke er avhengig av ekstra mye strømforbruk for å virke om vinteren.

Tilpasset bolig
Undersøk hva slags type varmepumpe som passer for din bolig. Bor du i tettbygd strøk eller i en by har dette konsekvenser for hva slags varmepumpe du bør ha.

Vedlikehold
Løsninger som krever lite og enkelt vedlikehold er å foretrekke.

Kunnskap er makt
Skaff deg informasjon, og ikke gå for det første og billigste tilbudet. Det er sjeldent det beste. Undersøk om systemet er billig i drift og hva som kreves av vedlikehold.

Vårt ventilasjonsfirma i Oslo har lang erfaring som forhandler av varmepumper og leverer til både bolig og næringslokaler over hele Østlandet.

Kontakt oss for rågiving eller et tilbud på installasjon av varmepumpe.