Tilstandsrapporter på ventilasjonsanlegg

Tilstandsrapporter på ventilasjonsanlegg

Tilstandsrapporter på ventilasjonsanleggKontroll av tilstand på ditt ventilasjonsanlegg

En tilstandsrapport avdekkker eventuelle mangler ved ditt ventilasjonsanlegg.

Vi måler luftmengde, avdekker lekkasjer, og finner den generelle standarden til ventilasjonsanlegget. Deretter kommer vi med forslag til løsninger og pris for evt utbedring.

  • Ta kontakt for mer informasjon om tilstandsrapporter på ventilasjonsanlegg.