Utgifter til romoppvarming, varmtvann og ventilasjon (friskluft) utgjør største andel av vår energikostnader.

Utgifter til romoppvarming, varmtvann og ventilasjon (friskluft) utgjør største andel av vår energikostnader.

Moderne bolig med strømforbruk på ca. 30 000 kwt kan spare opptil 50 % av  hele strømregningen.

Dersom du investerer kr. 150 000 i vannbåren varme med varmepumpe og krav til    10 % rente/avkastning gir meget god lønnsomhet helt skattfritt !  I tillegg til god avkastning oppnår du å få igjen hele investeringen og vel så det dersom du selger boliegn iløpet av noen år.  Du har da råd til å investere i ny bolig med tilsvarende kvalitet.

Oppvarming:  Vannbåren varme i gulv eller til konvektor gir meget god komfort.  Oppvarming av vannet med varmepumpe kan være en meget god investering.

Normalt vil boring av energibrønn og varmepumpe bli for kostbart til å lønne seg rent økonomisk i de fleste boliger når strømmen er rellativt gunstig priset.

Vi ser at Mitsubishi Hydolution Varmepumpe (uteluft/vann) er en meget kostnadseffektiv  varmepumpe og den gir forvarming av tappevann med lavere investering og god nytteverdi gjennom året helt ned til utetemperatur på  – 16 *C.