Råd og tips

Råd og tips

Spørsmål og svar

Ethvert oppholdsrom bør være velisolerte og ha god ventilasjon. Luftkvalitet  = Livskvalitet!

Balansert ventilasjon gir best inneklima og er det beste ventilasjonsystemet for å oppnå god helse. Fyringskostnadene blir også lavest med høy-effektiv varmegjenvinning som en del av ventilasjonsløsningen.

Hvordan sikrer man at man best når sine mål?
Her vil du finne svar på mange viktige spørmål.

Les mer om:

Utgifter til romoppvarming, varmtvann og ventilasjon (friskluft) utgjør største andel av vår energikostnader.

Driftskostnader reduseres mest der hvor forbruket er størst og investeringen lav. Investeringer som gir lavere energiforbruk gir også økt verdien på boliger. Investeringen medføre høyere takst / verdi ved eventuelt salg i framtiden. Bedre komfort og lavt strømforbruk gir lave årlig kostnader og gevinsten er meget stor for den enkelte familie.

Les mer

Forslag til balansert ventilasjon for varmegjenvinning og kombinert varmepumpeløsning?

Vi starter bygging til høsten-04 og ber om forslag til balansert ventilasjon – varmegjenvinning og kombinert varmepumpeløsning. Boligen er på ca 400 m2. Boligen har utetemperatur ned til 20/25 °C på det kaldeste om vinteren i ca. 1 -2 uker i året og helt opp til ca. 30 °C varme om sommeren. Vi planlegger vannbåren varme. Hva med rimelig fleksibel oppvarming av vann til gulvvarme og tappevann, samt kjøling om sommeren?

Les mer

Hvilken type varmepumpe gir best økonomi?

Vi er usikre på økonomi med å installere varmepumpe nå! Luft/luft varmepumpe ønskes ikke, men vi vurderer borehull og vann/vann, eller uteluft/vann varmepumpe. Hva blir prisen, og hva blir tilbakebetalingstid om jeg velger en luft/vann varmepumpe?

Les mer

Skal ha balansert ventilasjon. Hva blir dimensjonen på varmepumpen?

Uansett så ønsker vi ha balansert inneklima (ventilasjon), hvilken dimensjon må jeg eventuelt ha på varmepumpen og hva koster dette?

Les mer

Kan du si noe om prisen på varmepumpe – vann til vann?

Hva blir prisen for vann/vann varmepumpe forutsatt med et borehull på 140 m som koster oss ca. kr. 40 000?

Les mer