Ventilasjonsløsninger for kontor, skoler, barnehager og industrien

Ventilasjonsløsninger for kontor, skoler, barnehager og industrien

Ulike behov krever ulike løsninger for riktig ventilasjonsanlegg.

Balansert ventilasjonVi trenger god luft inne gjennom hele arbeidsdagen for å trives og føle oss vel, være opplagte og yte vårt beste. Avhengig av individuelle særtrekk og motstandskraft kan luftkvaliteten på jobben også være avgjørende for helsen og sykefravær. God luft er en forutsetning for at vi opplever at vi har et godt innemiljø på jobben. Omkostningene for å få det til er vanligvis en liten brøkdel av personalkostnadene så dette dreier seg i høy grad også om god eller dårlig økonomistyring.

Viktige prinsipper for ventilasjon

Det finnes mange former for ventilasjon. Byggforsk har dokumentert at balansert ventilasjon med kammerveksler gir den beste effekten, både for helse og økonomi.

 1. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning:
  Dette systemet tilfører like mye frisk luft til boligen som det suges luft ut av boligens våtrom. Samtidig utnyttes energien i luften som suges ut av boligen. En slik ventilasjon gir et godt inneklima med mulighet for god luftrensing. De mest effektive systemene utnytter 90 prosent av varmen i luften som blåses ut. Varmetapet er derfor minimalt. Energiøkonomisk, og reduserer de årlige fyringsutgiftene mye.
  En mye brukt løsning er Enervent TS 600. Dette systemet er beregnet på de største boligene, samt mindre kontorbygg, barnehager eller lignende.
  Energiforbruket ligger på 450 W ved normal drift. Maksforbruket er 480W.
 2. Mekanisk ventilasjon:
  En vifte trekker luft ut av boligen og skaper undertrykk slik at ny luft trekkes inn gjennom luker og vindusspjeld. Dette kan i teorien gi et godt inneklima, men man suger ut all varmen i inneluften og trekker inn kald uteluft om vinteren. Lite energiøkonomisk.
 3. Naturlig ventilasjon:
  Luftekanaler, luker og utettheter sørger for at luften skiftes ut uten bruk av vifte. Luftskiftet i slike boliger avhenger av vær, vind og temperatur. Boliger er i de aller fleste tilfeller for dårlig ventilert med disse systemene når dagens byggforskrifter og krav til et sunt inneklima legges til grunn. Stort varmetap i den kalde årstiden.

Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning gir best resultat i forhold til helse og økonomi, men også innen balansert ventilasjon finnes det ulike teknologier med store forskjeller. Ulikhetene handler først og fremst om metoder for å gjenvinne varmen i luft som blåses ut av leiligheten. Hvilken variant du velger er avgjørende for økonomien.

Ved valg av ventilasjonsanlegg for næringsliv vil alle behov være unike. Derfor benytter vi oss av ulike leverandører både for systemer, kanaler og aggregater. Slik kan vi tilpasse et ventilasjonsanlegg skreddersydd for ditt funksjonsområde.