Trykkprøving avdekker lekkasjer

Trykkprøving avdekker lekkasjer i ditt ventilasjonsanleggTrykkprøving av ventilasjonsanlegg vil avdekke eventuelle lekkasjer i kanaler og systemer. Slike lekkasjer medfører effekttap, den balanserte luften kommer ikke dit den skal og dermed vil du få mindre igjen for din investering.

Våre tjenester innen trykkprøving av ventilasjonanlegg omfatter blant annet;

  • testing av skjøter og tetninger
  • testing av luftkanaler
  • testing av aggregater
  • forslag til evt utbedringer
  • utførelse av tiltak

Kontakt oss for mer om våre tjenester innen trykkprøving.