Rehabilitering av ventilasjonsanlegg

Dårlig vedlikehold og mangelfull oppgradering av ventilasjonsanlegg kan få store negative konsekvenser for et arbeidsmiljø.
Vi utfører rehabilitering og periodisk vedlikehold av ventilasjonsanlegg.

Gjevnlig rehabilitering av ventilasjonsanlegg viktig. Da kan man unngå:

  • Slimhinneirritasjoner
  • Astma og høysnue
  • Hyppige luftveisinfeksjoner
  • Tørrhet, kløe, eksem i huden
  • Unormal trøtthet, hodepine, allmenn uopplagthet

En rehabilitering av ventilasjonsanlegg kan omfatte;

  • Rengjøring av systemer og kanaler
  • Utskifting av deler
  • Oppgradering av anlegg

Periodisk vedlikehold og rehabilitering av alle typer ventilasjonsanlegg utføres raskt og effektivt. Vi har efaring med rengjøring av ventilasjonsanlegg for kontor, industri, skoler og andre større bygg.

  • Ta kontakt for mer informasjon om rehabilitering og periodisk vedlikehold av ventilasjonsanlegg.