Luftkondisjonering i industribygg

Luftkondisjonering av barnehager, skoler og industribygg

Luftkondisjonering av barnehager, skoler og industribygg er en totalpakke og omfatter hele spekteret av ventilasjonstjenester.

Her inngår konstruksjon og oppsett av skreddersydde ventilasjonsanlegg med for eksempel kjøling, samt rehabillitering og periodisk vedlikehold.

Ta kontakt for mer informasjon om luftkondisjonering i industribygg.