Næringsventilasjon

Alt innen næringsventilasjon

Ventilasjon er først og fremst en investering i helse, men er også økonomisk lønnsomt. Vi oppholder oss 90 prosent av tiden innendørs. Inneklima er derfor helt essensielt for helsen. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder astma og allergier. Kaldt klima kombinert med tette kontorerløsninger eller verksteder og dårlig ventilasjon gjør oss spesielt utsatt.

Med vårt balanserte ventilasjonssystem får lokalene tilført frisk og renset luft hele året. Riktig ventilasjon forebygger sykdommer. Økt luftskifte reduserer også farene for kreftfremkallende radongasser og utvikling av fukt og muggsopp.

Bra helse og god økonomi er viktig for de fleste. Med våre ventilasjonssystemer oppnår du begge deler.

Se under for mer om kartlegging av inneklima, systemer for næringsventilasjon, luftkondisjonering, trykkprøving og rehabillitering av ventilasjonsanlegg.

Les mer om:

Kartlegge inneklima på din arbeidplass

Et dårlig innemiljø bidrar til flere og alvorligere infeksjoner i luftveier og mellomøre, til forverring av astma og allergi og til økt forekomst av slike sykdommer. Det fører svakere helse, økt sykefravær og nedsatt produktivitet. Vi måler og kartlegger luftkavliteten på din arbeidsplass og bolig.

Les mer

Ventilasjonsløsninger for kontor, skoler, barnehager og industrien

Ventilasjonsløsninger for kontor, skoler, barnehager og industrien Våre ventilasjonsanlegg for industribygg, kontor, skoler, barnehager eller andre institusjoner er en god investering i de ansattes helse og effektivitet.

Les mer

Rehabilitering av ventilasjonsanlegg

Rehabillitering og periodisk vedlikehold av ventilasjonsanlegg har en vesentlig påvirkning på luftkvaliteten ved din arbeidsplass.

Les mer
Luftkondisjonering av barehager, skoler og industribygg

Luftkondisjonering i industribygg

Luftkondisjonering i industribygg er et viktig satsingsområde og omfatter hele spekteret av ventilasjontjenester.

Les mer

Trykkprøving avdekker lekkasjer i ditt ventilasjonsanlegg

Trykkprøving avdekker lekkasjer

Får du dårlig effekt ut av ditt ventilasjonsanlegg? En trykkprøving vil avdekke lekkasjer som fører til effekttap.

Les mer