Kanalrens – Rensing og rengjøring av ventilasjonsanlegg

Kanalrens – Rensing og rengjøring av ventilasjonsanlegg

Renhold av ventilasjonsanlegg og kanalrens

Kanalrens - Rensing og rengjøring av ventilasjonsanleggAlle ventilasjonsanlegg behøver jevnlig kanalrens og bør ha sitt faste tilsyn.
Hensikten med kanalrensing, renhold og vedlikehold er å sikre best mulig innemiljø ved at ventilasjonsanlegget fungerer mest mulig effektivt og gir god luftutskiftning i alle rommene.Støv, fett og skitt blir fjernet og dette minsker også faren for spredning ved brann.

I vår servicepakke inngår en fullstendig fjerning av evt. skitt, støv, mugg, sopp og råte, og en gjennomgående rensing av alle kanaler. Dette er viktig å utføre da denne typen renhold av ventilasjonskanaler kan være av stor betydning for ivaretakelse av barn og voksnes oppholdsmiljø.

Kanalrens bør utføres med intervaller på 5 til 7 år.

Fordeler med jevnlig kanalrens:

  • Betraktelig bedre inneklima
  • Rene luftkanaler øker utnyttelsesgraden
  • Økt utnyttelsesgrad gir bedre effekt og lavere energiforbruk
  • Høyere brannsikkerhet

Kontakt oss for mer om våre avtaler rundt kanalrens og rengjøring av ventilasjonsanlegg.

Les mer om balansert ventilasjon.