Balansert ventilasjon, bra for helsen og god ENØK

Balansert ventilasjon, bra for helsen og god ENØK

Balansert ventilasjonRiktig valg av system for balansert ventilajon er en investering i helse og miljø
Vi oppholder oss 90 prosent av tiden innendørs. Inneklima er derfor helt essensielt for helsen. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder astma og allergier. Kaldt klima kombinert med dårlig ventilerte boliger gjør oss spesielt utsatt. Med vårt balanserte ventilasjonssystem får boligen tilført frisk og renset luft hver dag hele året. Riktig ventilasjon forebygger sykdommer. Riktig luftskifte reduserer også farene for kreftfremkallende radongass og utvikling av fukt og muggsopp.

Riktig valg av ventilasjonssystem er en god økonomisk investering
I 2002 ble vårt foretrukne system for boligventilasjon, Enervent, kåret til best-i-test av Forbrukerrapporten og Byggforsk (NBI). Effekt, ytelse, strømforbruk og luftmengde ble målt på ti markedsledende ventilasjonssystemer i Norge. Enervent kom best ut i en samlet vurdering av energiøkonomi, ventilasjon og inneklima. Med Enervent gjenvinner du ca. 90 prosent av varmen i avtrekksluften før den slippes ut. Dette innebærer en reduksjon av strømutgiftene på opptil 30 prosent. Testen viste at man i løpet av noen år vil ha en netto gevinst på over ti tusen kroner. Da var strømprisen basert på totalt 60 øre/kwt, noe som er lavt. Med dyrere strøm vil man spare inn investeringen enda raskere. Bra helse og god økonomi er viktig for de fleste. Med vårt ventilasjonssystem oppnår du begge deler.

System for balansert ventilasjon av beste kvalitet utviklet i Norge og Finland

Ener ventilasjonssystem er utviklet og har vårt på markedet i over 20 år!Løsningene derfor mange og tilpasset ulike behov (størrelse på bolig).
Alle ventilasjonsløsningene vi benytter for boligventilasjon er basert på de prisbelønte utgavene for balansert ventilasjon med Enervent TS.

Enervent TS 300 – Bolig inntil 200 kvm.
Gir en svært effektiv ventilasjon, som passer for de fleste boliger. Normalt energiforbruk er 150 Watt. Maks forbruk er på 180 W.

Modellen har både frikjøling og varmegjenvinning inkludert. Kapasiteten er på inntil 300 m3/h luft i timen mot 100 pa og vil holde til ventilering av bolig opptil 180 / 200 m2 med normale takhøyder.

Enervent TS 400 – Bolig inntil 300 kvm med normal takhøyde.
Passer fint for større boliger.
Energiforbruket ligger på 200W ved normal drift. På maksimal styrke bruker den 240W. Kapasiteten er på inntil 400 m3/h luft i timen mot 100 pa og vil holde til ventilering av bolig opptil 300m2 med normale takhøyder.

Enervent TS 600 – Bolig inntil 500 kvm.
Egner seg for svært store boliger, eller i boliger hvor det bor ekstra mange mennesker.

Vanlig energiforbruk er 300W i normal drift. Maksimalt ligger den på 840W. Kapasiteten er på inntil 600 m3/h luft i timen mot 100 pa og vil holde til ventilering av bolig opptil 500 m2 med normale takhøyder.

Enervent TS 800 – Inntil 700 / 500 m2 bolig med normal takhøyde.
Beregnet på de største boligene, samt mindre kontorbygg, barnehager eller lignende.

Energiforbruket ligger på 450 W ved normal drift. Maks energiforbruk er på 512 W for loftsmodellen, og 600W for skapmodellen. 

Viktige prinsipper for ventilasjon

Det finnes mange former for ventilasjon. Byggforsk har dokumentert at balansert ventilasjon med kammerveksler gir den beste effekten, både for helse og økonomi.

  1. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning:
    Dette tilfører like mye frisk luft til boligen som det suges luft ut av boligen. Samtidig utnyttes energien i luften som suges ut av boligen. En slik ventilasjon gir et godt inneklima med mulighet for god luftrensing. De mest effektive systemene utnytter 90 prosent av varmen i luften som blåses ut. Varmetapet er derfor minimalt. Energiøkonomisk, og reduserer de årlige fyringsutgiftene mye.

  2. Mekanisk ventilasjon:
    En vifte trekker luft ut av boligen og skaper undertrykk slik at ny luft trekkes inn gjennom luker og vindusspjeld. Dette kan i teorien gi et godt inneklima, men luften som kommer inn er vanligvis urenset. I tillegg suges ut all varmen i inneluften og trekker inn kald uteluft om vinteren. Lite energiøkonomisk.
  3. Naturlig ventilasjon:
    Luftekanaler, luker og utettheter sørger for at luften skiftes ut uten bruk av vifte. Luftskiftet i slike boliger avhenger av vær, vind og temperatur. Boliger er i de aller fleste tilfeller for dårlig ventilert med disse systemene når dagens byggforskrifter og krav til et sunt inneklima legges til grunn. Stort varmetap i den kalde årstiden.
BoligventilasjonBalansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning gir best resultat i forhold til helse og økonomi, men også innen balansert ventilasjon finnes det ulike teknologier med store forskjeller. Ulikhetene handler først og fremst om metoder for å gjenvinne varmen i luft som blåses ut av leiligheten. Hvilken variant du velger er avgjørende for økonomien.

Kontakt oss for mer informasjon om boligventilasjon og balansert ventilasjon.