Avtrekksventilasjon – Mekanisk undertrykksventilasjon

Avtrekksventilasjon – Mekanisk undertrykksventilasjon

Avtrekksventilasjon - Mekanisk undertrykksventilasjonAvtrekksventilasjon skiller seg fra balansert ventilasjon ved at den trekker inn ubehandlet kald luft utenfra.

Avtrekksventilasjon er mye brukt i gamle hus, samt på kjøkken, bad og våtrom hvor du kanskje har behov for å trekke inn helt ny luft.

Naturlig avtrekksventilasjon
I eldre hus er naturlig avtrekk vanlig. Naturlig avtrekk er basert på at varm luft er lettere enn kald luft og stiger til værs gjennom kanaler over tak fra kjøkken, bad og wc. Denne såkalte «skorsteinseffekten» skaper et undertrykk i huset. Den nødvendige friskluften slipper inn gjennom utettheter, og gjennom åpne ventiler og vinduer. Luftutskiftingen avhenger av hvor stor forskjellen er mellom temperaturen ute og inne, av vinden og hvor høy ventilasjonskanalen er. Ulempen med denne typen ventilasjon er at den kan gi trekk. Derfor bør du minske åpningen på avtrekksventilen når det er kaldt ute.

Mekanisk avtrekk
Mange installerer også egne avtrekksvifter for bad og vaskerom. Ulempen ved slike avtrekk er at de kan medføre stor energibruk dersom de benyttes unødvendig. Avtrekksluften erstattes av kald uteluft som må varmes opp.
Et godt enøk-tiltak er å la avtrekket styres, f.eks. av et koblingsur som slår det av om natten og når huset ikke er i bruk.

Kontakt oss for mer informasjon om avtrekksventilasjon / mekanisk ventilasjon så ser vi om denne ventilasjonstypen dekker ditt behov for riktig ventilasjonsløsning.